Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Ojcowie i matki
powinni cnotliwie wychowywać swoje dzieci
i raczej uważać je za dzieci Boże,
niż za swoje;
życie, zdrowie i wszystko co posiadają,
powinni zaś uważać za pożyczkę,
którą mają od Boga.”

 

/św. Filip Neri/