Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Kiedy tylko widzimy,
że ktoś inny swemu bliźniemu
wyświadcza jakieś duchowe dobrodziejstwo,
to jest bardzo pożyteczne,
żebyśmy wtedy przez modlitwę
starali się mieć udział w tym dobrym dziele,
które Pan przez ręce innych sprawia.”

 

/św. Filip Neri/

relikwiarz św. Filipa Neri w Studziannie