Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Nie powinno się
przystępować do spowiedzi
z przyziemnych pobudek,
np. aby otrzymać jałmużnę.

 /św. Filip Neri/

Gaeta – Montagna Spaccata, kaplica Ukrzyżowanego zbudowana w pękniętej skale