Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Musimy przyjąć śmierć naszą
i śmierć naszych krewnych
wtedy, gdy Bóg nam ją ześle,
a nie życzyć jej sobie w innym czasie;
albowiem niekiedy jest to konieczne,
żeby ona właśnie w tej chwili
przyszła dla naszego własnego dobra
i dla dobra ich duszy.”

 

/św. Filip Neri/

relikwiarz św. Filipa Neri w Studziannie