Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

Nie powinniśmy
wysoko oceniać wartości osoby nieskromnej,
niezależnie od tego,
że może ona posiadać jakieś inne zalety.

 /św. Filip Neri/

Gaeta – Montagna Spaccata, kaplica Ukrzyżowanego zbudowana w pękniętej skale