Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

Duch Święty mówi o pasterzach Kościoła:
“Kto przełożonych swoich słucha
i jest im posłuszny,
słucha Mnie i jest Mi posłuszny,
a kto nimi gardzi, Mną gardzi
i nie jest Mi posłuszny”.

 /św. Filip Neri/

Gaeta – Montagna Spaccata, kaplica Ukrzyżowanego zbudowana w pękniętej skale