Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Jeśli sługa Boży
chce z większą pewnością
przejść przez tych wiele zasadzek,
którymi każde miejsce jest zasłane,
to musi obrać sobie Matkę Bożą
za Pośredniczkę u Jej Syna.

 /św. Filip Neri/

Gaeta – Montagna Spaccata, kaplica Ukrzyżowanego zbudowana w pękniętej skale