Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Chory może pragnąć powrotu do zdrowia,
ale pod warunkiem,
że zawsze połączy swoje życzenie z:  
“Jeśli to podobałoby się Bogu”,
“Jeśli to jest lepsze dla mojej duszy”,
albowiem ciesząc się zdrowiem
możemy uczynić niejedno dobro,
które choroba nam uniemożliwia.

 /św. Filip Neri/

Gaeta – Montagna Spaccata, kaplica Ukrzyżowanego zbudowana w pękniętej skale