Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

W chorobie musimy prosić Boga,
by obdarzył nas cierpliwością,
gdyż często się zdarza, że człowiek,
gdy wyzdrowieje, nie tylko nie czyni dobra,
które w czasie choroby sobie postanowił,
lecz pomnaża jeszcze swoje grzechy
i swą niewdzięczność.

 /św. Filip Neri/

Gaeta – Montagna Spaccata, kaplica Ukrzyżowanego zbudowana w pękniętej skale