Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Kret jest, jak się mówi,
ślepym zwierzęciem,
bo żyje cały czas pod ziemią,
wyżera on i drąży ziemię,
lecz nigdy się nie nasyci,
tak samo jest z chciwością.

 /św. Filip Neri/

Gaeta, Montagna Spaccata