Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

Gdy składamy jakiś ślub,
to najlepiej jest uczynić go warunkowo,
np.: “Ślubuję, że w dniu św. Łucji
każę odprawić dwie Msze, pod warunkiem:
jeżeli będę mógł,
jeżeli nie zapomnę;
jeżeli nie będę pamiętał o tym,
nie chcę być związany”.

 /św. Filip Neri/

Gaeta, Montagna Spaccata