Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

Gdy chce się coś kupić,
to nie powinno się tego czynić
z powodu szczególnego upodobania
do tej rzeczy,
lecz tylko z potrzeby i niezbędności.

 /św. Filip Neri/

Gaeta, Montagna Spaccata