Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Nasz nieprzyjaciel, szatan,
który walczy z nami, aby nas pokonać,
usiłuje poróżnić nas w naszym domu,
wywołać sprzeczki i kłótnie,
gdyż on w tym czasie,
gdy my ze sobą walczymy,
przychodzi, zwycięża nas
i z całą pewnością czyni nas
swoimi niewolnikami.

 /św. Filip Neri/

Gaeta, Montagna Spaccata