Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

Kto nie rozmyśla o dobrodziejstwach
otrzymanych od Boga w tym życiu
i o jeszcze większych,
które Jego miłosierdzie
odłożyło na przyszłe życie,
ten nie rozpala swojej miłości
do Boga, lecz ją oziębia.

 /św. Filip Neri/

Gaeta, Montagna Spaccata