Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

Jeżeli dusza
mogłaby się całkowicie powstrzymać
od najdrobniejszych grzechów,
to największą jej udręką,
byłoby pozostawanie w tym życiu;
tak wielka byłaby bowiem jej tęsknota,
aby zjednoczyć się z Bogiem.

 /św. Filip Neri/

Gaeta, Montagna Spaccata