Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

Jakże cierpliwie znosił Chrystus,
Król i Pan nieba i ziemi
Apostołów –
ubogich i nieokrzesanych rybaków!
Tym bardziej powinniśmy
znosić naszego bliźniego,
jeżeli nas potraktuje niegrzecznie.

 /św. Filip Neri/

relikwiarz św. Filipa na Vallicelli