Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

Z reguły jest to złym znakiem,
jeżeli nie odczuwa się
szczególnego uczucia pobożności
w to największe święto w roku.

 /św. Filip Neri/

relikwiarz św. Filipa na Vallicelli