Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

Kto chce prowadzić życie duchowe,
musi być gotów doświadczać zarówno słodyczy
i pociech w rzeczach Boskich,
jak też i oschłości ducha i pobożności,
i to tak długo, jak długo Bogu się to spodoba,
nie skarżąc się wcale na to.

 /św. Filip Neri/

Biblioteca Vallicelliana