Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Kto chce uczynić
rzeczywiste postępy w życiu duchowym,
musi zawsze i we wszystkich sprawach
pozwolić kierować się swoim przełożonym;
kto zaś nie jest związany ślubem posłuszeństwa,
winien dobrowolnie poddać się
doświadczonemu i roztropnemu spowiednikowi,
będąc mu posłusznym jak Bogu,
ujawniając otwarcie i szczerze stan swojej duszy;
bez jego rady nie powinien
podejmować żadnej decyzji.”

 /św. Filip Neri/

Biblioteca Vallicelliana