Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy
jest prawdziwie konieczne,
nie ma bowiem lepszego sposobu
na osiągnięcie Bożej łaski,
niż przez pośrednictwo
Najświętszej Matki.”

 /św. Filip Neri/

pokoje św. Filipa – ambona