Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Należy najpierw zachować posłuszeństwo
w małych rzeczach, które czasem
wydają się nie mieć żadnego znaczenia;
wtedy bowiem praktykowanie posłuszeństwa
w ważnych sprawach staje się lekkim.”

 /św. Filip Neri/

pokoje św. Filipa – ambona