Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Doskonałość nie polega
na takich zewnętrznych sprawach
jak np. wylewanie łez
i temu podobnych,
lecz na autentycznych
i cenionych cnotach.”

 /św. Filip Neri/

pokoje św. Filipa – ambona