Aktualności

Ojcze Filipie, powiedz Słowo

„Łzy nie są koniecznym znakiem
trwania w Bożej łasce;
nie można zatem sądzić,
że pobożne życie prowadzi ten,
kto płacze, gdy mówi o świętych
i pobożnych sprawach.”

 /św. Filip Neri/

pokoje św. Filipa – ambona