Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

65. lat temu…

 

28 VI 1955 Otto Spülbeck COr został mianowany biskupem tytularnym Cristopoli; w 1958 roku został mianowany biskupem diecezjalnym w Meissen

 

Otto Spülbeck urodził się w Aachen 8 stycznia 1904 roku. Po wstąpieniu do Oratorium w Lipsku, został kapłanem dnia 5 kwietnia 1930 roku. Dnia 28 czerwca 1955 został mianowany biskupem tytularnym Cristopoli. Konsekrację otrzymał 25 lipca tegoż roku. Dnia 20 czerwca 1958 roku został mianowany biskupem diecezjalnym w Meissen. Poświęcił się trosce o powołania kapłańskie, budowie nowych kościołów oraz wychowaniu studentów, którzy napotykali na wielkie trudności stawiane przez reżym komunistyczny. Organizował opór w dolinach alpejskich, trzymając się blisko tysięcy swojej młodzieży. Wielką część zainteresowania duszpasterskiego poświęcał studentom i absolwentom uniwersytetu. Był członkiem specjalnej Komisji dla reformy ksiąg liturgicznych, ustanowionej przez Sobór Watykański II. Zmarł 21 czerwca 1970 roku.
Autor: Gontranno Tesserin COr, artykuł z Annales Oratorii, (2003), t. 2, s. 157-197; tłumaczenie: ks. Mieczysław Stebart COr, Oratoriana 52 (2005).