Aktualności

Paolo Maurizio Caissotti

Paolo Maurizio Caissotti urodził się w Turynie 1 grudnia 1726 roku. Doktor obojga praw (13 sierpnia 1746) i teologii (12 czerwca 1749) został kapłanem 5 czerwca 1751 roku. Po przeniesieniu się do Rzymu w celu doskonalenia się w naukach kościelnych, wstąpił do rzymskiego Oratorium dnia 8 maja 1754 roku. Król Sardynii mianował go, 10 lutego 1762 roku, biskupem Asti i został potwierdzony przez papieża Klemensa XIII dnia 23 maja tegoż roku. Działalność duszpasterska Caisottiego cechowała się wyraźną tendencją do rygoryzmu, co niekiedy doprowadzało do konfliktu między prałatami starej i nowej formacji. W 1768 roku dokonał wizytacji pasterskiej całej diecezji, troszczył się o zreformowanie formacji kościelnej, zbudował nowe seminarium. On sam, dla seminarzystów opublikował anonimowe Istruzioni alla gioventù ecclesiastica (Turyn 1774). Popierał powstawanie dzieł charytatywnych, jak Mendicità istruita w 1775 roku oraz Opera Caisotti w 1784 roku. W 1785 roku odprawił synod, a w 1786 roku podjął drugą wizytację pasterską. Zmarł w pałacu biskupim, w Asti, dnia 8 sierpnia 1786 roku.