400!,  Aktualności

Pierwsza Msza święta na Vallicelli

 

 

3 lutego 1577 roku kard. Alessandro de Medici (późniejszy Leon XI) po raz pierwszy celebrował Mszę św. w kościele Santa Maria in Vallicella. Było to możliwe ponieważ pracami budowlanymi początkowo kierował Matteo da Castello i postępowały one na tyle szybko, że w zadaszonej części nawy można było uroczyście sprawować pierwszą Eucharystię. W pierwotnych planach miała być tylko jedna nawa mająca a po obu stronach po cztery kaplice boczne.