Aktualności

Pietro Naselli

Pietro Naselli urodził się w Palermo w 1782 roku. Po wstąpieniu do Oratorium w Palermo został kapłanem dnia 19 grudnia 1807 roku. Przedstawiony przez króla Sycylii (3 lipca 1837) został mianowany biskupem Piazza Armenrina. Konsekrację otrzymał w Monreale. Dnia 13 lipca 1840 roku został przeniesiony, z tytułem arcybiskupa, do diecezji Nicosii. Jakkolwiek odznaczony prestiżowymi tytułami i misjami: Książę Aragony, Grand Hiszpanii, Kapelan Większy Jego Królewskiej Mości, Wielki Przeor Królewskiego Zakonu Konstantyńskiego, zawsze żył skromnie, pobożnie, wierny swoim obowiązkom oratorianina i biskupa. Zmarł w Neapolu dnia 16 grudnia 1862 roku.