Aktualności

Podsumujmy Jubileuszowe świętowanie

 

 

 

25 lat w kronikarskim skrócie:

26 maja 1998 – Uroczystość Św. Filipa Neri

Ks. biskup Wiktor Skworc wydaje dekret erygujący szesnastą parafię w granicach miasta Tarnowa: pod wezwaniem Św. Krzyża i Św. Filipa Neri. Nowa parafia obejmuje ulice wyłączone z parafii katedralnej, parafii Miłosierdzia Bożego oraz parafii Św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej. Liczyć będzie około 3.500 wiernych.

29 czerwca 1998 – Uroczystość Świętych Piotra i Pawła

Ks. biskup Wiktor Skworc wydaje dekrety mianujące superiora kongregacji ks. Tadeusza Bańkowskiego proboszczem nowej parafii, a ks. Edwina Przeszłowskiego i ks. Rafała Zielińskiego wikariuszami.

 

26 sierpnia 1998 – Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

Nowa parafia zyskuje samodzielną osobowość prawną. Ks. Tadeusz Bańkowski zostaje wprowadzony na urząd proboszcza przez dziekana dekanatu Tarnów – Centrum. Zostaje poświęcone pomieszczenie kancelarii parafialnej.

14 września 1998 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Uroczysta inauguracja działalności parafii podczas mszy św. o godz. 19.00 pod przewodnictwem Ks. biskupa Wiktora Skworca.

04 stycznia – 05 lutego 1999

Pierwsza wizyta duszpasterska w domach naszej parafii.


22 lutego 1999

Ks. biskup Józef Gucwa po raz pierwszy w historii naszej parafii udzielił sakramentu bierzmowania 32-osobowej grupie młodzieży.

03 kwietnia 1999 – Wielka Sobota

Ks. proboszcz Tadeusz Bańkowski poświęcił chrzcielnicę zaprojektowaną przez współautorkę wystroju kościoła panią Bogdanę Drwalową. Obok chrzcielnicy stanął również nowy świecznik pod paschał.

02 maja 1999

Po raz pierwszy w historii parafii odbyła się uroczystość pierwszej komunii św. dla 32-osobowej grupy dzieci z klas drugich szkół podstawowych.

16 maja 1999

Odbyły się pierwsze wybory do parafialnej rady duszpasterskiej.


03 czerwca 1999 – Uroczystość Bożego Ciała

Po raz pierwszy włączyliśmy się jako parafia w katedralną procesję eucharystyczną poprzez budowę czwartego ołtarza przy ul. Wałowej.


01 lipca 1999

Rozpoczęcie pierwszej parafialnej katechizacji przedmałżeńskiej, w której uczestniczyło 87 osób.

28 listopada – 05 grudnia 1999

Pierwsze misje parafialne, przygotowujące do jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa, a prowadzone przez ojców dominikanów.

07 – 18 października 2000

Jubileuszowa pielgrzymka parafialna do Włoch i Wiecznego Miasta.


29 – 30 września 2001

Nawiedzenie naszej parafii przez Matkę Bożą w kopii Obrazu Jasnogórskiego. Poprzedziły je rekolekcje prowadzone przez benedyktynów tynieckich. Materialną pamiątką nawiedzenia jest dzwon „Maryja Królowa Polski”.

31 grudnia 2004

Podczas nieszporów na zakończenie starego roku ks. proboszcz Tadeusz Bańkowski poświęcił obraz Miłosierdzia Bożego umieszczony w odnowionym bocznym ołtarzu.

27 sierpnia 2005

Ks. Tadeusz Bańkowski zostaje zwolniony z obowiązków proboszcza parafii, a na jego miejsce zostaje zamianowany ks. Włodzimierz Mleczko.

28 listopada 2006

Podczas wtorkowej mszy św. nowennowej został poświęcony odnowiony ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

27 – 28 października 2007

Pierwsza wizytacja kanoniczna parafii, przeprowadzona przez ks. biskupa Wiktora Skworca.


01 grudnia 2007

Ks. Włodzimierz Mleczko zostaje zwolniony z obowiązków proboszcza parafii, a na jego miejsce zostaje zamianowany ks. Maciej Mitera.

14 września 2008

Uroczyste obchody 10-lecia istnienia parafii. Sumie odpustowej przewodniczył pierwszy proboszcz i organizator życia parafialnego ks. Tadeusz Bańkowski, który również poprowadził triduum modlitewne przygotowujące do jubileuszu. Jako wotum tego wydarzenia zostały odnowione zabytkowe naczynia liturgiczne.

01 stycznia 2009

Pierwsza od dłuższego czasu zmiana godzin porannych  mszy świętych w  niedziele i dni powszednie.


11 lutego 2009

Rozpoczęcie prac przy modernizacji ogrzewania i wentylacji naszego kościoła.


listopad 2009

Rozpoczęcie prac przy budowie auli św. Filipa i przebudowie ogrodu.


10 – 14 września 2010

Drugie w historii parafii misje święte, prowadzone przez krajowego duszpasterza niewidomych i siostry franciszkanki służebnice krzyża z Lasek. Podczas misji został oddany do użytku nasz filipiński ogród z nowymi alejkami, aulą św. Filipa, kapliczką Matki Bożej i dwiema altanami. Poświęcono również odnowiony krzyż misyjny przed kościołem.

16 lipca 2013

Rozpoczęcie gruntownego remontu organów kościelnych. Prace były prowadzone w dwóch etapach, a odnowione organy zostały oddane do użytku na Boże Narodzenie i poświęcone w czasie Pasterki.

marzec 2014

Rozpoczęcie malowania całego kościoła i osuszania z wilgoci ścian w nawie św. Filipa Neri.


26 maja 2014

Podczas sumy odpustowej ku czci św. Filipa Neri został poświęcony wizerunek św. Jana Pawła II umieszczony ponad ołtarzem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

13 – 15 marca 2015

W naszym kościele przeżywaliśmy peregrynację relikwii św. Filipa Neri w związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 500-lecia jego narodzin.

23 kwietnia 2015

Umieszczenie w przedsionku kaplicy Matki Bożej doczesnych szczątków Sługi Bożego Ks. Ferdynanda Machaya, sprowadzonych z Cmentarza Salwatorskiego w Krakowie.

17 – 18 maja 2015

Nawiedzenie parafii przez kopię obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. Faustyny i św. Jana Pawła II.

26 maja 2015

Odpust ku czci św. Filipa Neri w roku jubileuszowym 500-lecia narodzin św. Filipa. Sumie odpustowej połączonej z udzieleniem święceń diakonatu przewodniczył ks. biskup Andrzej Jeż.

22 listopada 2015

Inauguracja działalności chóru oratoryjnego Paradiso.


13 października 2016

Wymiana ławek w bocznych nawach naszego kościoła.


06 sierpnia 2018

Rozpoczęcie prac przy rozbudowie i rewitalizacji oratorium.


13 – 14 października 2018

Druga wizytacja kanoniczna parafii, przeprowadzona przez ks. biskupa Andrzeja Jeża.


05 – 11 października 2019

Nawiedzenie parafii przez kopię Piety z tarnowskiej katedry.


17 grudnia 2021

Uroczyste zakończenie projektu rewitalizacji i rozbudowy oratorium z udziałem Biskupa Tarnowskiego oraz przedstawicieli samorządu Województwa Małopolskiego.

26 maja 2022

Odpust ku czci św. Filipa Neri połączony z jubileuszem 400-lecia jego kanonizacji. Sumie odpustowej połączonej z udzieleniem święceń diakonatu przewodniczył ks. arcybiskup Stanisław Budzik.

10 – 31 marca 2023

Malowanie prezbiterium i nawy głównej kościoła.


17 – 26 kwietnia 2023

Malowanie naw bocznych kościoła.


10 – 13 września 2023

Trzecie w historii parafii misje święte z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia parafii, prowadzone przez ks. Mateusza Kiwiora. Na zakończenie poświęcony został odrestaurowany krzyż misyjny.

14 września 2023

Uroczystość odpustowa połączona z jubileuszem 25-lecia istnienia parafii. Uroczystej sumie o godz. 19.00 przewodniczył i kazanie wygłosił ks. biskup Andrzej Jeż. Jako wotum jubileuszu został gruntownie odnowiony i zaopatrzony w ramę obraz Jezusa Ukrzyżowanego z dawnego wystroju kościoła, znajdujący się obecnie w naszym klasztorze. Obraz wystawiony na czas jubileuszu w kościele poświęcił ks. biskup Andrzej Jeż.

 

 

O naszym jubileuszu napisali: 

 

 

 

 

 
25 lat parafii Świętego Krzyża i św. Filipa Neri w Tarnowie

 

O jubileuszu Ewa Biedroń rozmawia z superiorem i proboszczem parafii ks. Maciejem Miterą COr