Aktualności,  ON-LINE,  Oratorium Domowe

Pogrzeb śp. ks. Mieczysława StebartaZ wiarą w Zmartwychwstałego Pana zawiadamiamy, że dnia 19 czerwca 2020 roku, w 95 r. życia, w 69 r. kapłaństwa, po 73 latach w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, przeszedł do wieczności Śp. Ksiądz Mieczysław Stebart COr – Senior i były Przełożony Kongregacji w Tarnowie, długoletni Deputat Rzymski Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri, katecheta, wychowawca i ojciec duchowy wielu pokoleń uczennic Szkół Pedagogicznych, Handlowych i Ekonomicznych w Tarnowie.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele XX. Filipinów w Tarnowie, w poniedziałek 22 czerwca 2020 roku.

godz. 11:30 – Różaniec

godz. 12:00 – Msza święta pogrzebowa

godz. 13:30 – Pochówek w grobowcu XX. Filipinów na Starym Cmentarzu w Tarnowie


Obrzędy pogrzebowe będą również transmitowane na stronie filipini.eu

Bardzo prosimy, aby nie przynosić wieńców i kwiatów, lecz złożyć datek na dokończenie budowy nowego Oratorium, które było bliskie sercu śp. Ojca Mieczysława i które hojnie wspierał za życia.


Ks. Mieczysław Stebart COr urodził się 11 grudnia 1925 roku w Grudziądzu. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu Wielkopolskim, 1 lipca 1947 roku wstąpił do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu. Formację oratoryjną przeżywał w Kongregacji Tarnowskiej studiując w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia diakonatu przyjął 28 października 1951 roku, a 16 grudnia tego samego roku z rąk bpa Karola Pękali przyjął święcenia prezbiteratu. Następnie został skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1952, decyzją Prokuratora Krajowego Federacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce, został przeniesiony na stałe do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie.

Przez 30 lat ks. Stebart pracował z młodzieżą na terenie Miasta Tarnowa, katechizując w wielu szkołach, m.in. w Technikum Handlowym, Liceum Ekonomicznym i Liceum Wychowawczyń Przedszkoli. Był cenionym katechetą, wychowawcą i ojcem duchownym. Prowadził bogatą korespondencję ze swoimi dziećmi duchowymi. Dwukrotnie był wybierany Prepozytem Kongregacji Tarnowskiej. Przez dziesiątki lat pełnił urząd Deputata Rzymskiego Konfederacji Oratorium Św. Filipa Neri. Przewodniczył komisji historycznej w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Ferdynanda Machaya COr. Ostatnie lata życia poświęcił na pracę translatorską. Przetłumaczył najważniejsze dla duchowości oratoryjnej biografie i opracowania o św. Filipie Neri. Współpracował z kilkoma wydawnictwami religijnymi tłumacząc książki o wielu świętych i kandydatach na ołtarze. Wspierał materialnie wiele dzieł charytatywnych Kościoła. Do ostatnich chwil pracował nad kolejnymi tłumaczeniami.

Zmarł po krótkiej, ale bardzo wyniszczającej chorobie, 19 czerwca 2020 roku, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.