Aktualności

Poznaj nasze Oratorium

 

 

Oratorium xx. filipinów w Tarnowie, zrewitalizowano dzięki Projektowi nr RPMP.11.01.01-12-0572/17, pn. „Rewitalizacja i rozbudowa sali teatralno-widowiskowej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w obiekcie zabytkowym Kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża i św. Filipa Neri, zlokalizowanym w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 9.”, przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.