400!,  Aktualności

Pytanie 10

 

odpowiedź na pytanie 9:

 
 
 

 

 


odpowiedź podamy przyszłą w niedzielę, wraz z pytaniem 11