400!,  Aktualności

Pytanie 11

 

odpowiedź na pytanie 10:

zawsze była „Księga” i rozmowa o niej; Księgą nazywano przede wszystkim Biblię, zwłaszcza Ewangelię wg św. Jana
 
 
 

 

 


odpowiedź podamy przyszłą w niedzielę, wraz z pytaniem 12