400!,  Aktualności

Pytanie 15

 

odpowiedź na pytanie 14:

nie da się dokładnie przetłumaczyć tego okrzyku; znaczy mniej więcej: „Oto nadchodzi potężny Filip”
 
 
 

 

 


odpowiedź podamy przyszłą w niedzielę, wraz z pytaniem 16