400!,  Aktualności

Pytanie 16

 

odpowiedź na pytanie 15:

 
 
 

 

 


odpowiedź podamy przyszłą w niedzielę, wraz z pytaniem 17