400!,  Aktualności

Pytanie 20

 

odpowiedź na pytanie 19:

 
 

 

 


odpowiedź podamy przyszłą w niedzielę, wraz z pytaniem 21