400!,  Aktualności

Pytanie 21

 

odpowiedź na pytanie 20:

 
 

 

 


odpowiedź podamy przyszłą w niedzielę, wraz z pytaniem 22