400!,  Aktualności

Pytanie 24

 

odpowiedź na pytanie 23:

W życiu Filipa nie brakowało chwil trudnych. Przez całe miesiące poddany był obserwacji i często przesłuchiwany przez Święte Oficjum. A nawet…
…na 15 dni odmówiono mu prawa słuchania spowiedzi

 
 

 

 


odpowiedź podamy przyszłą w niedzielę, wraz z pytaniem 25