400!,  Aktualności

Pytanie 29

 

odpowiedź na pytanie 28:

Od swojego przybycia do Rzymu, przez 60 lat, Filip przeżył rządy…
…11 papieży; z Grzegorzem XIV  i Klemensem VIII był w szczególnie zażyłych stosunkach
 
 

 

 


odpowiedź podamy przyszłą w niedzielę, wraz z pytaniem 30