400!,  Aktualności

Pytanie 30

 

odpowiedź na pytanie 29:

W dniu śmierci Filipa Kongregacja w dekrecie przyjętym jednogłośnie…
…wypowiedziała się na temat braku ślubów w Kongregacji, jako idei właściwej dla Oratorium
 
 

 

 


odpowiedź podamy przyszłą w niedzielę, wraz z pytaniem 31