400!,  Aktualności

Pytanie 9

 

odpowiedź na pytanie 8:

 
 

 

 


odpowiedź podamy przyszłą w niedzielę, wraz z pytaniem 10