Aktualności

Rozwiązania i nagrody


SKRZYŻOWANE DLA DZIECI 2

ROZWIĄZANIE:

POZIOMO: Zieliński, Krakowski

PIONOWO: Mitera, Bańkowski

HASŁO: STEBART

NAGRODĘ
książkę Urszuli Gawron
“Życie jest piękne – historie prawdopodobne”

z autografem Autorki
wylosował:

ADAM BROŻEK

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

SKRZYŻOWANE III

ROZWIĄZANIE:

  1. parafia
  2. Aksa
  3. koralik
  4. przypis
  5. symonia

    HASŁO: ORATORIUMNAGRODĘ
książkę Paula Tüksa COr
“Filip Neri – ogień radości”

z autografem tłumacza
ks. Mieczysława Stebarta COr
wylosowała:

EWELINA KUCIEL

SERDECZNIE GRATULUJEMY!