Aktualności

Sługa Boży Antonio Maria Cortivo De SantiSługa Boży Antonio Maria Cortivo De Santi (1586-1650); po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1614 roku, zajął się, na zaproszenie biskupa, rozpowszechnianiem Oratoriów Świeckich w diecezji, pisząc kilka cenionych dzieł ascetycznych dla ich uczestników. W kościele św. Tomasza Męczennika kult św. Filipa wzrósł w znacznym stopniu po cudownym łzawieniu obrazu Świętego, obszernie udokumentowanym przez świadków, w 1632 roku. Po krótkiej przerwie w Roveré di Trento i w Weronie, gdzie założył Oratoria, O. Cortivo poświęcił się w Padwie intensywnej pracy apostolskiej. Umarł w 1650 roku, w opinii świętości, i został pochowany przed wielkim ołtarzem swojego kościoła.