Aktualności

Sługa Boży Giovanni Andrea degli AfflittiSługa Boży Giovanni Andrea degli Afflitti (1623-1698), wstąpił do Kongregacji w Aquila, w 1647 roku. Neapolitański szlachcic, po przeniesieniu się dla studiów do Acquili, otrzymał od O. Magnanti, w nadzwyczaj wzorowej Wspólnocie, głęboką formację duchową, która doprowadziła go do decyzji o wyborze kapłaństwa. Epigraf zredagowany z okazji ekshumacji jego zwłok w 1727 roku, w streszczeniu przedstawia sylwetkę Sługi Bożego: „Znakomity swoją inteligencją i nauką, ale znakomitszy niewinnością życia, gorliwością o dusze, umiłowaniem pokuty, darem proroctwa, rozróżnianiem duchów, zgłębianiem tajników serc i oraz innymi darami charyzmatycznymi”.