Aktualności

Sługa Boży Giovanni Battista Magnanti


Sługa Boży Giovanni Battista Magnanti (1603-1669)  wstąpił do Kongregacji Oratorium w Aquila w 1631 roku. Po młodości raczej lekkomyślnej, został przekonywującym głosicielem pokuty i nawrócenia, sam wspaniałomyślnie praktykując to, do czego nawoływał.