Aktualności

Sługa Boży Giuseppe Musoco
Sługa Boży Giuseppe Musoco (1668-1754), z Oratorium w Trydencie, urodzony w Vicenzy, po świetnej karierze prawniczej, którą porzucił, aby zostać kapłanem, przebywał w kilku miastach jako kaznodzieja; w roku 1715 wstąpił do niedawno założonej Kongregacji w Trydencie, i tam został wybrany na Prepozyta. Kontynuował posługę kaznodziejską i około dziesięciu razy także był zapraszany na dwór cesarski do Wiednia.