Aktualności

Sługa Boży Giuseppe Pennasilico

1805-1883
z Oratorium w Neapolu 

 

Godny uwagi przykład pokory w Oratorium w Neapolu dał Sługa Boży Giuseppe Pennasilico (1805-1883), którego kard. Alfonso Capecelatro uważał się za swojego mistrza życia duchowego autentycznie filipińskiego i do którego pomocy uciekał się z ogromną liczbą wiernych. Modlitwa i nieustanne zjednoczenie z Bogiem podtrzymywały jego gorące pragnienie zjednoczenia się z Chrystusową męką dla odkupienia świata. Świadectwu życia o. Pennasilico B. Bartolo Longo przypisał sławę Oratorium Neapolitańskiego jako „seminarium biskupów i świętych” w XIX wieku.

na podstawie: www.santibeati.it