Aktualności

Sługa Boży Karol Maria GabrielliSługa Boży Karol Maria Gabrielli
(1667-1745)
z Oratorium w Bolonii;
 był spowiednikiem i kierownikiem duchowym kard. Prospero Lambertiniego, następnie papieża Benedykta XIV.


Papież Benedykt XIV dał o nim świadectwo: „Przez cały czas, kiedy byliśmy arcybiskupem Bolonii, nie mieliśmy innego kierownika ani innego spowiednika poza Ojcem Gabrielli, człowiekiem uczciwym, uczonym i roztropnym”. Odznaczający się bystrą inteligencją i doskonałym przygotowaniem, do tego stopnia, że był uważany za jednego z najbardziej uczonych ludzi swojego wieku w Bolonii, pozostawił wielką liczbę dzieł wydanych i niewydanych, przyczyniając się także do założenia Akademii Nauk. Jego oddanie się posłudze kaznodziejskiej i konfesjonału, gdzie z nieskończoną cierpliwością przyjmował ludzi wszelkiego rodzaju, poruszając serca wszystkich łagodnością swojego zachowania i świętością, której dawał dowody, ukazywały go jako prawdziwego syna św. Filipa.fragment: Edoardo Aldo Cerrato, Na „drodze” Oratorium, przykłady świętości, Oratoriana 48(2004), s. 44