Aktualności

Sługa Boży Piotr Palazzo


Sługa Boży Piotr Palazzo (1576-1648), założyciel, w 1622 roku, Oratorium w Comiso, człowiek o skromnym poziomie umysłowym, rekompensowanym kryształową wiarą i kapłańską gorliwością, która pobudzała go do poświęcania się ze wszystkich sił dobru swojego ludu, nie broniąc się przed cierpieniami a nawet przed oszczerstwami, przede wszystkim przez słuchanie spowiedzi i przez katechezę, ale także przez praktykę wspólnego czytania książek religijnych, co tak bardzo mocno przypominało oratoryjną praktykę z początkowych czasów.


Edoardo Aldo Cerrato, Na “drodze” Oratorium przykłady świętości, Oratoriana 48(2004), s. 48.