Aktualności

śp. Ojciec Mieczysław Stebart, Senior Tarnowskiej KongregacjiKs. Mieczysław Stebart COr urodził się 11 grudnia 1925 roku w Grudziądzu. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu Wielkopolskim, 1 lipca 1947 roku wstąpił do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu. Formację oratoryjną przeżywał w Kongregacji Tarnowskiej studiując w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia diakonatu przyjął 28 października 1951 roku, a 16 grudnia tego samego roku z rąk bpa Karola Pękali przyjął święcenia prezbiteratu. Następnie został skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1952, decyzją Prokuratora Krajowego Federacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce, został przeniesiony na stałe do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie.

Przez 30 lat ks. Stebart pracował z młodzieżą na terenie Miasta Tarnowa, katechizując w wielu szkołach, m.in. w Technikum Handlowym, Liceum Ekonomicznym i Liceum Wychowawczyń Przedszkoli. Był cenionym katechetą, wychowawcą i ojcem duchownym. Prowadził bogatą korespondencję ze swoimi dziećmi duchowymi. Dwukrotnie był wybierany Prepozytem Kongregacji Tarnowskiej. Przez dziesiątki lat pełnił urząd Deputata Rzymskiego Konfederacji Oratorium Św. Filipa Neri. Przewodniczył komisji historycznej w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Ferdynanda Machaya COr. Ostatnie lata życia poświęcił na pracę translatorską. Przetłumaczył najważniejsze dla duchowości oratoryjnej biografie i opracowania o św. Filipie Neri. Współpracował z kilkoma wydawnictwami religijnymi tłumacząc książki o wielu świętych i kandydatach na ołtarze. Wspierał materialnie wiele dzieł charytatywnych Kościoła. Do ostatnich chwil pracował nad kolejnymi tłumaczeniami.

Zmarł po krótkiej, ale bardzo wyniszczającej chorobie, 19 czerwca 2020 roku, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; w 95 r. życia, w 69 r. kapłaństwa, po 73 latach w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri.opowieść Ojca o obrazie „Jezu, ufam Tobie” → zobacz
transmisje z pogrzebu → zobacz
fotografie z pogrzebu → zobacz
listy kondolencyjne → zobacz
podziękowania → zobacz
tworzymy Wirtualną Księgę Pamiątkową → zobacz
informacje na stronie Prokury Generalnej Oratorium → zobacz