stulin
Aktualności

ŚP. Ks. Stanisław Tulin

stulin

 

W dniu 17 listopada 2015 roku zmarł Ks. Stanisław Tulin COr – kapłan Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Tarnowie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 20 listopada 2015 roku,  w kościele Św. Krzyża i św. Filipa Neri w Tarnowie, po czym doczesne szczątki ks. Stanisława zostaną złożone w grobowcu kongregacyjnym na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

Piątek 20 listopada 2015 roku

godz. 9.00 Wprowadzenie ciała do kościoła Księży Filipinów w Tarnowie

godz. 9.30 Czuwanie modlitewne przy trumnie. (Różaniec wszystkie części i Koronka do Bożego Miłosierdzia)

godz. 12.00 Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Stanisława Salaterskiego

godz. 13.30 Odprowadzenie doczesnych szczątków śp. Ks. Stanisława na miejsce spoczynku, w grobie Księży Filipinów na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

 

Ks. Stanisław Tulin urodził się 25 października 1950 roku w Małoszycach, parafia Studzianna, diecezja radomska, jako syn Franciszka i Jadwigi z d. Bykowska. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie wstąpił do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie dnia 30 sierpnia 1968 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 1974 roku w Studziannie z rąk Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego. Po święceniach pracował przez 10 lat jako katecheta tarnowskich szkół średnich. Równocześnie podejmował posługę rekolekcjonisty w różnych parafiach na terenie Polski, szczególnie w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Przez wiele lat był autorem homilii i kazań zamieszczanych w czasopiśmie „Biblioteka Kaznodziejska”. W kongregacji pełnił rolę kustosza kościoła, kronikarza, redaktora periodyku Polskiej Federacji Księży Filipinów „Oratoriana”, a przez ostatnie lata duszpasterza ludzi chorych, których regularnie odwiedzał z posługą sakramentalną w domach. Wkrótce po utworzeniu diecezjalnego Radia Dobra Nowina przez kilka lat był jego stałym felietonistą, komentując na antenie bieżące wydarzenia społeczne i religijne. W ostatnich latach, na prośbę Księdza Biskupa Ordynariusza pełnił posługę spowiednika kapłanów diecezji tarnowskiej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Był również spowiednikiem sióstr zakonnych: Służebniczek Starowiejskich i Józefitek w Tarnowie oraz Służebniczek Dębickich w Odporyszowie. Odszedł po nagrodę do Pana wśród swoich współbraci dnia 17 listopada 2015 roku, w 65 roku życia, 47 roku pobytu w kongregacji i 41 roku kapłaństwa. Niech odpoczywa w pokoju!